Optimal Decision Support System Design for Mass Concrete Dam Construction Equipment Matching Scheme

Publication year: 2011 Source: Energy Procedia, Volume 11, 2011, Pages 271-277 Xiaoyuan Zhang, Jianzhong Zhou, Guangjing Cao, Yihua Wang The optimal selection of construction equipment matching scheme (CEMS) is the key scientific issue in mass concrete dam construction.

Publication year: 2011 Source: Energy Procedia, Volume 11, 2011, Pages 271-277 Xiaoyuan Zhang, Jianzhong Zhou, Guangjing Cao, Yihua Wang The optimal selection of construction equipment matching scheme (CEMS) is the key scientific issue in mass concrete dam construction.

See more here:
Optimal Decision Support System Design for Mass Concrete Dam Construction Equipment Matching Scheme